Tri guny – sattva, radžas a tamas

 

Tri gunyV rámci ajurvédy je ďalší základný princíp, z ktorého vychádza systém liečenia a to tzv. tri "guny"  alebo prírodné charakteristiky.

 

Nazývajú sa "sattva", "radžas", a "tamas" a dá sa pomocou nich charakterizovať duchovná a emocionálna podstata všetkých vecí. Veci, ktoré sú jasné, harmonické, vyrovnané a vzdušné, sa považujú za sattvické. To, čo človek môže zažiť ako jas a čistotu prostredníctvom nezakaleného pohľadu, je produktom pokojnej mysle a dobrého spirituálneho vzťahu s Bohom. V tomto stave bytia sa človek teší zo života.

 

Veci považované za radžasické sú v protiklade s tými, ktoré majú kvalitu sattva. Radžas sa prejavuje mnohými spôsobmi a ovplyvňuje myseľ, ktorá začne tvoriť emócie ako žiarlivosť, obavy, strach a hnev. Radžas, to je energia, aktivita, zmena, kreativita.

 

Tamasické charakteristiky zahŕňajú najviac negatívne formy všetkého. Emócie kvality tamas sú napríklad depresie, násilnícke sklony, závislosti či samovražedné myšlienky. Tamas je najviac nebezpečnou gunou, pre ktorú je príznačná tma, ťažkosť, lenivosť, materiálno.

 

Všetka aktivita a pohyb sú radžasického charakteru, lebo zohrievajú telo a nejakým spôsobom ho dráždia. Ale niektoré pohyby majú menej radžasickú kvalitu, a to najmä pohyby pomalé. Ak sa však pohyb vykonáva rýchlo, vytvára sa v tele viac tepla a to dáva pohybu radžasickú povahu. Radžasické pohyby sú tiež robené  bez nejakého hlbšieho sústredenia mysle.

 

Keď sa pri pohybe sústredíme len na fyzickú činnosť, tento pohyb nadobúda kvalitu sattva. Toto je bod, kde sa joga opäť stretáva s ajurvédou: keď chcete čo najlepšie naplniť zmysel jogy, ktorá je pokojná a vedomá, môžete to dosiahnuť vykonávaním sattvických pohybov. Sattvické atribúty sa najviac prejavia počas meditácie alebo dýchacích cvičení nazývaných "pránajáma".

 

Autor: Alana Dev Priya

 

Naspäť