Ajurvéda a princíp troch dóš

 

Váta Pitta KaphaPodľa starého indického liečebného systému, všadeprítomná životná energia sa manifestuje v troch rozličných podobách: váta, pitta, a kapha. Tieto energie sa nazývajú "dóše" a je z nich stvorené všetko okolo nás, celý vesmír. Váta je princíp pohybu, pitta princíp energie a kapha princíp štruktúry.

 

Aj ľudia sa prirodzene skladajú z týchto troch dóš. Pri narodení každý jednotlivec dostane do vienka určitý pomer váty, pitty a kaphy, ktorý mu je daný. Táto špecifická kombinácia energií človeka sa nazýva "prakriti". Naša prevažujúca dóša určuje telesnú skladbu, vlastnosti, záujmy, spánkový režim a dokonca aj druh potravín, ktoré máme najradšej.

 

Úroveň jednotlivých energií sa počas života mení na základe rozličných faktorov, ktoré na jedinca vplývajú, ako napríklad prostredie, ročné obdobia, strava, životný štýl a podobne. Ak človek koná v rozpore so svojím prirodzeným prakriti, t. j. napríklad sa nesprávne stravuje, žije nezdravým spôsobom života či zažíva veľa stresu, vtedy dochádza k nerovnováhe a k vychýleniu jednotlivých dóš z ich prirodzenej úrovne, čo môže viesť k ochoreniu.

 

Pretože každý človek je jedinečný a má iný pomer jednotlivých energií, ani cesty k dosiahnutiu dobrého zdravia a vyrovnanosti nebudú pre všetkých ľudí rovnaké. Neexistuje univerzálny návod na to, ako byť zdravý a šťastný, ktorý by bol aplikovateľný pre každého. Ajurvéda je v tom jedinečná v porovnaní s inými systémami liečenia, že pristupuje ku každému človeku individuálne a dokáže mu spôsob liečby takpovediac "ušiť na mieru".

 

Každá z troch dóš je spojená s niektorými z piatich základných elementov, z ktorých sa skladá všetko na Zemi. Tieto elementy sú: voda, oheň, zem, vzduch a éter.

 

Dóša váta vzniká spojením prvku vzduchu a éteru, pitta ohňa a vodykapha vody a zeme.

 

Keď sa dóša vychýli zo svojej prirodzenej hodnoty, zasiahne to celý organizmus. Keď je v nerovnováhe energia váta a začína jej byť nadbytok, najviac náchylné na vznik ochorenia sú nervový systém, hrubé črevo, imunitný systém a kĺby.

Ak je z normálu vychýlená pitta, problémy sa prejavia v tenkom čreve, krvi, očiach, slezine, pokožke, štítnej žľaze a pečeni.

Nadmerné množstvo kaphy vedie k ochoreniam žalúdka a pľúc.

Cieľom ajurvédy je, aby telo bolo v rovnováhe a všetky tri dóše boli v prirodzenom vyrovnanom stave (podľa individuálneho prakrti). 

 

Tak ako vo fyzike sa energia znižuje pôsobením energie s opačným nábojom, tak aj v ajurvéde sa zvýšená dóša dá vyrovnať, ak zvýšime dóšu s opačnými vlastnosťami. Taktiež environmentálne faktory majú vplyv na dóše a dajú sa využiť v náš prospech. Tým, že sa naučíme pôsobiť na dóše pomocou vhodnej stravy a iných spôsobov, môžeme zlepšiť naše telesné schopnosti a dosiahnuť tak oveľa väčší pokrok v joge.

 

Autor: Alana Dev Priya

 

Naspäť